Bestil tid i Borgerservice 
Oplys din formue
Greve Kommune Borgerservice
Tilbage
Ansøg om ældrecheck
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. For at ansøge om ældrecheck, skal du oplyse din formue. Du vil som hovedregel få udbetalt ældrechecken automatisk, hvis du opfylder følgende betingelser: - Havde ret til folkepension senest december året før - Har en personlig tillægsprocent højere end nul - Har en likvid formue pr. 1. januar der er mindre end 84.300 kr. (2017) Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Søg udvidet helbredstillæg
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Er du pensionist eller førtidspensionist, skal du her ansøge om helbredstillæg til briller, tænder eller fodbehandling på Borger.dk med NemID. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Udvidet helbredstillæg
Lægeskift 
Navne- og Adressebeskyttelse
Folkeregister
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Attester
Flytning
Pas
Bestil nyt pas
Afhent bestilt pas
Bestil kørekort
Afhent bestilt kørekort
Kørekort
Ansøg om tilskud til briller, tænder eller fodbehandling
Folkepension på borger.dk
Pension
Førtidspension på borger.dk
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder at du selv skal finde information og evt. søge om tilskud og tillæg på Borger.dk med NemID. Ved spørgsmål kan du kontakte Udbetaling Danmark på 70128061. Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Andet
Boligstøtte
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at Ægteskabserklæringen skal udfyldes online, hvis begge parter har NemID. Vi vender tilbage indenfor 14 dage efter, at vi har modtaget Ægteskabserklæringen. Giftemål med udlændinge: Skal du giftes med en udlænding, er der forskellige krav til dokumentation alt efter, hvor udlændingen kommer fra. Er du det mindste i tvivl, kan du ringe på 43979797 og forhøre dig nærmere. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Vielse
Udfyld Ægteskabserklæring
Bestil nyt pas
Bestil tid i Borgerservice
Hvis ikke begge forældremyndighedsindehavere er med ved bestilling af pas til børn under 18 år, skal nedenstående blanket udskrives, udfyldes og medbringes i Borgerservice
Blanket - Pas til børn
Afhent bestilt pas
Hvis du har modtaget besked om at dit pas ligger klar til afhentning, så kan du bestille tid i Borgerservice. HUSK at medbringe dit gamle pas
Bestil nyt kørekort
Bestil kørekort
Fornyelse EU kørekort
Internationalt kørekort
Fornyelse EF kørekort
Hvis du har modtaget besked om at dit kørekort ligger klar til afhentning, så kan du bestille tid i Borgerservice. HUSK at medbringe dit gamle kørekort, hvis du har fået det fornyet
Afhent bestilt kørekort
Hvis du har et EF kørekort, altså ikke et kørekort af kreditkorttypen, skal du møde personligt op i Borgerservice og medbringe: - gyldigt pas eller din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation - gyldigt foto (vi kan også tage dit billede i Borgerservice, prisen er 120 kr.)
Fornyelse - EF kørekort
Hvis du skal have dit EU kørekort fornyet, altså et kørekort af kreditkorttypen, skal du henvende dig personligt op i Borgerservice og medbringe: - dit nuværende kørekort - gyldigt foto (vi kan også tage dit billede i Borgerservice, prisen er 120 kr.)
Fornyelse - EU kørekort
Indrejse
Flytning & udrejse
Flytning til udlandet
Flytning & udrejse
Flytning indenfor Danmark
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder at du, hvis du skal flytte eller udrejse af Danmark, selv skal melde flytning på Borger.dk med NemID. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.Personlig henvendelse skal ske i den kommune du flytter til.
Indrejse
Alle personer der indrejser, skal møde personligt op i Borgerservice. Medbring alle nedenstående dokumenter, som er relevante for dig: - Pas - EU-land: Registreringsbevis fra Statsforvaltningen - Øvrige lande: Opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen - For arbejdstagere: Ansættelseskontrakt - Huslejekontrakt - Personnummer - hvis du er tilflytter fra Norden - Vielsesattest - hvis du er gift - Fødselsattest - børn der er født i udlandet
Navne- og adressebeskyttelse
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder at du selv skal tilmelde eller framelde dig Navne- og adressebeskyttelse på Borger.dk med NemID. Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Tilmeld / frameld dig Navne- og adressebeskyttelse
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening.  Du betyder at du selv skal bestille Adresseforespørgsel eller Bopælsattest på Borger.dk med NemID. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797.
Bopælsattest
Adresseforespørgsel
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder at du selv skal foretage Lægeskifte på borger.dk med NemID. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Lægeskift
Ungdomsbolig
Liste over boligselskaber
Bolig i Askerød
Akutlisten
Du kan ansøge om bolig i Askerød, ungdomsbolig eller blive optaget på akutlisten, hvis du opfylder nedenstående kriterier: Bolig i Askerød: Alle voksne i husstanden skal være i arbejde Ungdomsbolig: Du skal være igang med en ungdomsuddannelse Akutlisten: Kommunen vurderer, at du har sociale problemer udover dit boligproblem. Der skal være tale om betydelige og påtrængende vanskeligheder, som følge af en pludseligt opstået og uforudsigelig hændelse. Bolig hos boligselskaberne: Opfylder du ikke kriterierne til en bolig i Askerød eller en ungdomsbolig, kan du lade dig opskrive hos én eller flere af boligselskaberne
Boliganvisning
Bolig i Askerød
Krav til ansøgere: Alle voksne i husstanden skal være i arbejde. Inden du kommer i Borgerservice må du meget gerne udskrive og udfylde ansøgningen nedenfor og evt. fremsende den med Digital Post. Dokumentation: Medbring eller vedlæg lønsedler for de seneste 3 måneder, samt kopi af ansættelseskontrakter for alle voksne i husstanden. Har du brug for hjælp, kan du ringe på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Ansøgningsskema
Krav til ansøgere: Du skal være igang med en ungdomsuddannelse. Inden du kommer i Borgerservice må du meget gerne udskrive og udfylde ansøgningen nedenfor og evt. fremsende den med Digital Post. Dokumentation: Medbring eller vedlæg dokumentation for, at du er under uddannelse. Har du brug for hjælp, kan du ringe på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Ansøgning - Alle
Ansøgning - Greve borgere
Opfylder du ikke kriterierne til en bolig i Askerød eller en ungdomsbolig, kan du lade dig opskrive hos boligselskaberne. Har du brug for hjælp, kan du ringe på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Boligselskaber
Ansøg om kropsbårne hj.
Kropsbårne hjælpemidler
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening.  Det betyder, at du skal søge om tilskud til kropsbårne hjælpemidler (fx brystproteser, kompressionsstrømper og rygkorset) på borger.dk med NemID.Du kan søge om tilskud til kropsbårne hjælpemidler, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Selvbetjening
Pladsanvisning
Øvrige henvendelser
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at du skal benytte de muligheder for selvbetjening der er med NemID. Selvbetjening: Her finder du alle selvbetjeningsmuligheder på området. Øvrige henvendelser: Har du spørgsmål til din månedlige opkrævning, forhold omkring indmeldelse, udmeldelse og lignende.
Søg økonomisk friplads
Udmeld dit barn
Opskriv dit barn i dagtilbud
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Tilskud - Pasning eget barn
Pladsanvisning - Selvbetjening
Har du har spørgsmål til din månedlige opkrævning, forhold omkring indmeldelse, udmeldelse og lignende, bedes du ringe til Borgerservice på 43979797, således vi kan hjælpe dig bedst muligt.
Pladsanvisning - Øvrige henvendelser
Skadesløsbrev
Ejendomsskat
Hent ejendomsskattebillet
Lån til betaling af ejendomsskat
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at du selv skal underskrive dit Skadesløsbrev med NemID på Tinglysnings hjemmeside. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Underskriv Skadesløsbrev
Ved manglende betaling vil der ske modregning i dine evt. udbetalinger fra det offentlige. Har du har spørgsmål til selve kravet, skal du kontakte afsenderen (fx Job & Socialservice eller Teknik & Miljø). Afhængig af hvilket krav det drejer sig om eller kravets størrelse, kan vores opkrævningsafdeling hjælpe dig med en afdragsordning. Ring meget gerne først på 43979797 og forhør dig inden du bestiller tid i Borgerservice.
Opkrævning
Du kan bestille NemID til offentlige selvbetjeningsløsninger på www.nemid.nu, hvis du har dansk pas eller kørekort. Hvis dit NemID driller, kan du ringe til NemID support på 72247050 eller bestille tid i Borgerservice. Husk at medbringe pas, kørekort eller sundhedskort og dåbsattest, så vi kan hjælpe dig bedst muligt i Borgerservice.
www.nemid.nu
NemID
Digital Post
Læseadgang
Fritagelse
Kriterier for fritagelse
Kriterier: Fritagelse kræver, at du opfylder mindst et af fritagelseskriterierne. Fritagelse: Ønsker du at blive fritaget, skal du bestille tid i Borgerservice, møde personligt op og legitimere dig med pas, kørekort eller sundhedskort. Fuldmagt: Kan du ikke møde personligt op, kan du udskrive og udfylde fuldmagtsblanketten. Fuldmagtshaver skal bestille tid i Borgerservice, møde personligt op og legitimere dig med pas, kørekort eller sundhedskort.
Fritagelse fra Digital Post
Fuldmagtsblanket
Er du ikke i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst et af fritagelseskriterierne nedenfor: - ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internet forbindelse i dit hjem eller på dit opholdssted - har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt - er registreret som udrejst af Danmark - er blevet hjemløs - har sproglige vanskeligheder - har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID
Kriterier for fritagelse fra Digital Post
Læseadgang kan være en god løsning, hvis du fx ikke selv kan tjekke din digitale post eller hvis du gerne vil have at din ægtefælle eller pårørende også kan se den. Ansvar: Du har uanset hvad det overordnede ansvar for, at din digital post bliver læst. Selvbetjening: Du kan selv tildele læseadgangen i Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk. Fuldmagt: Udskriv og udfyld fuldmagtsblanketten. Fuldmagtshaver skal du bestille tid i Borgerservice, møde personligt op og legitimere dig med pas, kørekort eller sundhedskort. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Selvbetjening på borger.dk
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder, at du selv skal søge Boligstøtte på borger.dk med NemID. Har du spørgsmål til Boligstøtte, kan du kontakte Udbetaling Danmark på 70128063. Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797.
Skat
Selvbetjening på skat.dk
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder, at du selv skal søge information og foretage indberetninger på skat.dk med NemID. Har du spørgsmål, kan du kontakte Skat på 72221818. Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797.
Hvis du ikke kan finde det område din henvendelse drejer sig om, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 og få hjælp. Telefontider:
Ring og få hjælp på 43979797
Mandag - onsdag Torsdag Fredag
kl. 09:00 - 13:00 kl. 09:00 - 17:00 kl. 09:00 - 12:00
Velkommen til tidsbestilling
Boliganvisning
Pension
Afbestilling af booket tid
Borgerservice holder kun åben for tidsbestilling tirsdag til torsdag. Bestil til til Borgerservice her eller ring på 43979797, så hjælper vi dig med at bestille en tid.
Krav til ansøgere: Du skal være opskrevet hos minimum 2 boligselskaber Derudover skal kommunen vurderer, at du har sociale problemer udover dit boligproblem. Der skal være tale om betydelige og påtrængende vanskeligheder, som følge af en pludseligt opstået og uforudsigelig hændelse. Dokumentation: Medbring dokumentation for, at du er opskrevet hos minimum 2 boligselskaber. Har du brug for hjælp, kan du ringe på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Sundhedskort
Øvrige områder
Ansøg med NemID
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder, at du selv skal ansøge om Lån til betaling af ejendomsskat på borger.dk med NemID. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Det blå EU-sygesikringskort
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder at du selv skal bestille sundhedskort på borger.dk med NemID. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797.
[if gte mso 9]> 96 Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
Bestil nyt kørekort
Borgerservice holder kun åben for tidsbestilling tirsdag til torsdag. Bestil til til Borgerservice her eller ring på 43979797, så hjælper vi dig med at bestille en tid.
[if gte mso 9]> 96 Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder at du, hvis du skal flytte eller udrejse af Danmark, selv skal melde flytning på Borger.dk med NemID. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice. Personlig henvendelse skal ske i den kommune du flytter til.
Krav til ansøgere: Du skal være opskrevet hos minimum 2 boligselskaber Derudover skal kommunen vurderer, at du har sociale problemer udover dit boligproblem. Der skal være tale om betydelige og påtrængende vanskeligheder, som følge af en pludseligt opstået og uforudsigelig hændelse. Dokumentation: Medbring dokumentation for, at du er opskrevet hos minimum 2 boligselskaber. Har du brug for hjælp, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder, at du selv skal søge Boligstøtte på borger.dk med NemID. Har du spørgsmål til Boligstøtte, kan du kontakte Udbetaling Danmark på 70128063. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797.
[if gte mso 9]> 96 Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Du betyder at du, hvis du skal flytte eller udrejse af Danmark, selv skal melde flytning på Borger.dk med NemID. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797. Personlig henvendelse skal ske i den kommune du flytter til.
Du kan ansøge om bolig i Askerød, ungdomsbolig eller blive optaget på akutlisten, hvis du opfylder nedenstående kriterier: Bolig i Askerød: Alle voksne i husstanden skal være i arbejde Ungdomsbolig: Du skal være igang med en ungdomsuddannelse Akutlisten: Kommunen vurderer, at du har sociale problemer udover dit boligproblem. Der skal være tale om betydelige og påtrængende vanskeligheder, som følge af en pludseligt opstået og uforudsigelig hændelse. Bolig hos boligselskaberne: Opfylder du ikke kriterierne til en bolig i Askerød eller en ungdomsbolig, kan du lade dig opskrive hos én eller flere af boligselskaberne
Opfylder du ikke kriterierne til en bolig i Askerød eller en ungdomsbolig, kan du lade dig opskrive hos boligselskaberne. Har du brug for hjælp, kan du ringe til Borgerserice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder at du selv skal finde information og evt. søge om tilskud og tillæg på Borger.dk med NemID. Ved spørgsmål kan du kontakte Udbetaling Danmark på 70128061. Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. For at ansøge om ældrecheck, skal du oplyse din formue. Du vil som hovedregel få udbetalt ældrechecken automatisk, hvis du opfylder følgende betingelser: - Havde ret til folkepension senest december året før - Har en personlig tillægsprocent højere end nul - Har en likvid formue pr. 1. januar der er mindre end 84.300 kr. (2017) Har du brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
På dette område er der obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at Ægteskabserklæringen skal udfyldes online, hvis begge parter har NemID. Vi vender tilbage indenfor 14 dage efter, at vi har modtaget Ægteskabserklæringen. Giftemål med udlændinge: Skal du giftes med en udlænding, er der forskellige krav til dokumentation alt efter, hvor udlændingen kommer fra. Er du det mindste i tvivl, kan du ringe på 43979797 og forhøre dig nærmere. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe til Borgerservice på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Læseadgang kan være en god løsning, hvis du fx ikke selv kan tjekke din digitale post eller hvis du gerne vil have at din ægtefælle eller pårørende også kan se den. Ansvar: Du har uanset hvad det overordnede ansvar for, at din digital post bliver læst. Selvbetjening: Du kan selv tildele læseadgangen i Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk. Fuldmagt: Udskriv og udfyld fuldmagtsblanketten. Fuldmagtshaver skal du bestille tid i Borgerservice, møde personligt op og legitimere dig med pas, kørekort eller sundhedskort. Har du spørgsmål eller brug for hjælp til selvbetjening, kan du ringe på 43979797 eller bestille tid i Borgerservice.
Dit almindelige kørekort er tilstrækkeligt i alle EU-lande og de tre EØS-lande (Island, Norge og Liechtenstein). Hvis du opholder dig i et land uden for EU eller EØS, skal du have et internationalt kørekort. Et internationalt kørekort erstatter ikke det almindelige kørekort, men betragtes som en anerkendt oversættelse af dit danske kørekort. For at få et internationalt kørekort, skal du henvende dig personligt i Borgerservice og medbringe: - dit almindelige kørekort. Du kan kun få udstedt et internationalt kørekort, hvis du har et gyldigt dansk kørekort - Et gyldigt foto (vi kan også tage dit billede i Borgerservice, prisen er 120 kr.) Et internationalt kørekort gælder ét år og koster 25 kr.
Internationalt kørekort